Obec Likavka

Obec Likavka v kategórii Obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži

Kategória : Obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži, Ocenení 2016 | Rok :

Obec Likavka už viac rokov pristupuje k svojim dobrovoľníkom na veľmi dobrej úrovni. Výsledkom je kvalitné pôsobenie dobrovoľníckych organizácií na pôde obce Likavka, ktoré podporuje finančne, materiálne i tým, že sa o ich…