Paťka nie je jedna z ľudí, ktorí by životom preplávali so strachom a obavami. Nie je ani jedna z tých, ktorí by sa do života vrhli po hlave, nerozvážne a pri prvej prekážke by vytiahli kotvy. Paťka je jedna z tých, ktorí poznajú svoje kvality a poctivo, neúnavne a tvrdo na sebe pracujú. Od malička sa venuje hre na priečnej flaute a s týmto talentom pôsobí v Dychovej hudbe Lúžňanka, kde dodnes robí radosť mnohým milovníkom hudby z užšej i širšej verejnosti. Okrem flauty so svojim krásnym spevom v detstve navštevovala kostolný spevokol a zúčastňovala sa na jasličkových pobožnostiach a mládežníckych stretnutiach a v rámci športu bola členkou Dobrovoľného hasičského zboru v Liptovskej Lúžnej.
Na strednej škole svoj zmysel pre zodpovednosť, povinnosť a promptnosť venovala práci v školskom parlamente, kde pôsobí už štvrtý rok. Ako podpredsedníčka a súčasná predsedníčka tím parlamentu stmeľuje, drží, vedie fantastickým smerom a už vo svojom mladom veku má voči svojim povinnostiam veľmi profesionálny prístup, ktorým ide členom parlamentu obrovským príkladom. V rámci parlamentu sa rada podujme rozvojových školení (zúčastnila sa základného vzdelania pre začínajúcich členov ŠP a školenia Líder ŠP pod vedením RMŽK) i rôznych charitatívnych aktivít v zariadeniach sociálnych služieb, či zbierkach a kampaniach, ako napríklad Biela pastelka, Červená stužka, Deň narcisov, či na zbere plastových vrchnáčikov pre postihnuté detičky. Dnes je aktívna v projekte „Adoptuj si starkých online“, v rámci ktorého pravidelne navštevuje Centrum sociálnych služieb v Turčianskych Tepliciach a svoju adoptovanú starkú učí práci s modernými technológiami a venuje jej kus svojho srdca. Počas toho všetkého sa vrhla do programu DofE, kde absolvovala bronzovú úroveň.
Paťka je pre nás vzorom nie len v organizácii, no najmä ľudskosti. Každá z nás vie, že keď sa deje čokoľvek, jej dvere sú pre nás dokorán otvorené a so všetkou láskou nás vždy ochotne vypočuje, objíme a stojí za nami aj v ťažkých chvíľach. Vieme, že sa na ňu môžeme vo všetkom spoľahnúť. 

ĎALŠÍ OCENENÍ BOLI:

Ivana Wallenfelsová

Ivana Wallenfelsová je študentkou IV. ročníka všeobecného lekárstva na JLF UK v Martine. Je už viac ako dva roky koordinátorkou Centra univerzitnej pastorácie (CUP) pri JLF UK v Martine. Ja ako štatutár spolu so študentami nominujeme Ivanu na cenu aktívny mládežník, pretože venuje svoj voľný čas popri náročnom štúdiu medicíny dobrovoľníckej práci koordinátorky v našom pastoračnom centre v Martine. Hlavným dôvodom výnimočnosti jej osoby je fakt, že dokáže nadchnúť ostatných študentov pre aktivity, ktoré presahujú prostredie internátu a samotného CUP a majú široký dosah na verejnosť, ktorý je dobrou reklamou CUP, ale aj JLF UK v Martine (Bola ocenená aj dekankou JLF UK). CUP v ktorom je koordinátorkou sa napr. angažuje v práci s rómskou komunitou v Martine, organizáciou medzinárodných medických konferencií (IV. ročník), ktorá sa každoročne koná na pôde CUP a vyžaduje si mnoho úsilia a času, duchovným aktivitám v meste a na internáte, športovým podujatiam, zakladaniu modlitbových spoločenstiev na internáte, ale aj voľnočasovým aktivitám. Ivana je tiež iniciátorkou a organizátorkou celoslovenských stretnutí koordinátorov univerzitných pastoračných centier. Bez jej služby a nasadenia, ktoré nie je obyčajné, by naše centrum nemohlo byť tak aktívne a užitočné pre študentov z rôznych kútov Slovenska, ktorí tu tak môžu nájsť prechodný domov, kde sa cítia byť prijatí. Frekvencia jej práce je na dennej báze a vždy je k dispozícii študentom, kňazovi a všetkým, ktorí sa chcú zapojiť do aktivít, ktoré organizuje CUP

Sofia Bajanková

Sofia má len 14 a je aktívnou členkou a vzornou reprezentantkou DHZ Oškerda, aktívne hra na akordeone výborná speváčka a to nie je všetko.
Je výborná športovkyňa v hasičskom športe a nádejná dúfame že svojimi výkonmi bude aj Slovenska reprezentantka v hasičskom športe.
DHZ nie je len o športe ale aj o pomáhaní ľudom, kde Sofia je vždy ako prvá príkladom. V období sucha chodíme čerpať úžitkovú vodu pre ľudí. Sama sa „nadrapuje“ s ťažkými hadicami, vedrami a vždy s úsmevom. Na oslavách hra na akordeone a spieva úplne zadarmo, tešia ju úsmevy na tvárach ľudí. V osobnom živote sa stíha dobre učiť, pomáha doma, kde chovajú ovečky aj sliepky. Ako sa hovorí, keď sa chce všetko sa dá. Dievča “ do voza aj do koča“.

Adriana Burgerová

Adriana sa aktívne zapája do diania na svojej škole Gymnáziu Hlinská v Žiline ako aj do aktivít mimo školy. V roku 2019/2020 bola ako účastníčka rozvojového programu Show your talent. V školskom roku 2020/2021 sa stala členkou žiackej školskej rady ako aj účastníčka programu Vyjadrujeme sa bez nenávisti. Vďaka dobrovoľníctvu v programe 16 študentov z jej školy mohlo absolvovať program Show your talent a vďaka účasti v programe Vyjadrujeme sa bez nenávisti zrealizovala viac ako 20 workshopov na ZŠ a SŠ v žilinskom kraji zameraných na túto tému. Na konci programu sa vyjadrila že by sa chcela stať pomocnou lektorkou a od tej doby absolvovala viaceré školenia na lektorovanie ako už aj lektorovala víkendové vzdelávania. V školskom roku 2021/2022 už je aktívna lektorka v programe Show your talent no taktiež obrovská pomoc organizácií SYTEV keďže koordinuje YC|Mládežnícku klubovňu, opäť rozbieha Kysucko-Novo-Mestský mládežnícky parlament a stará sa o program Vyjadrujeme sa bez nenávisti po administratívnej stránke. V oblasti školy je aktívna členská študentského parlamentu a vo svojom maturitnom ročníku spoznala čo chce v živote robiť a už teraz to aj robí.

Petra Mikosová

Peťka je mladý človek, ktorý pomôže naozaj vždy, keď je treba.

Ja ako koorrdinátorka školského parlamentu a mnohých dobrovoľníckych projektov sa na ňu môžem naozaj vždy spoľahnúť. Sú situácie, keď nás rôzne komunity a organizácie prosia o pomoc, ja osobne nemôžem ísť, ale Peťka – tá vždy ide, s radosťou, úsmevom, vo svojom voľnom čase a za vlastné náklady.

Spolu so svojimi spolužiačkami bola v roku 2022 spoluorganizátorka:
1. NATURA DAY – oslava 30. výročia založenia území Natura 2000, podujatie vytvorila Správa CHKO Horná Orava a Peťa spolu so spolužiačkami vytvorili stanoviská s rôznymi enviroaktivitami a envirohrami pre 300 detí zo základných a materských škôl. Pomáhali pri zabezpečení organizácie a celkového priebehu podujatia, máj 2022
2. Pri príležitosti Dňa matiek sme v našej škole – Stredná odborná škola podnikania a aslužieb v Námestove – mali podujatie Zmenáreň – zmena vizáže a úprava účesu pre mamy mladých ľudí s Downovym syndrómom. Aby si to mamy mohli užiť naplno, práve Peťka s ďalšími členmi školského parlamentu zorganizovali kultúrno spoločenské doobedie pre mladých ľudí s Downovým syndrómom, máj 2022
3. Záhrada pre vtáky – dobrovoľnícka účasť na enviropodujatí určenom pre zdravotne znevýhodnených ľudí a mladých ľudí s Downovým syndrómom, organizovanom o.z. Úsmev prosím a Správou CHKO Horná Orava, 25.10.2022 – po škole, vo svojom voľnom čase išli a pomohli pri organizácií podujatia.
4. Športová jeseň pre deti opustených a týraných matiek – dobrovoľnícka pomoc pri realizácií projektu krízového centra pre týrané ženy Dom Charitas sv. Hildegardy z Bingenu v Rabči, Nadácia Tesco, 2.11.2022
5. Boj proti hladu – napečenie a predaj medovníkov v rámci celoslovenskej zbierky, november 2022

Martina Klinovská

Tinka ako ju po domácky volajú sa narodila 27.02.1999. Už od základnej školy bola Tinka organizačný typ človeka, rada sa stretávala s deťmi, organizovala ples a rôzne iné akcie na škole. Po základnej škole išla na Gymnázium do Námestova kde to nebolo inak, s radosťou a otvoreným srdcom prekonávala všetky výzvy a keďže jej záleží na deťoch a mladých a ako sama hovorí – oni sú naša budúcnosť rozhodla sa ísť študovať na Univerzitu Konštantína filozofa v Nitre na odbor učiteľstvo psychológie a občianskej náuky, kde je momentálne v 5.ročníku.
Od roku 2016 sa aktívne zapája do práce s deťmi a mládežou u nás v obci, kde robila animátorku na táboroch. Posledné tri roky už ako vedúca.
Spolu s jej snúbencom a kamarátkou Kajou si založili v roku 2021 občianske združenie Team SNOV, ktoré momentálne funguje na 100%, spolupracujú aj s farnosťou, obcou a taktiež aj základnou školou, kde organizujú 4 krúžky – Pomôž útulkáčom, Stretnutia mladých a deti, Turistický a posledný Online svet inak.
Tinka je predsedkyňa tohto O.Z., vytvára rôzne podujatia, propaguje ich. Mottom OZtka je „Radosť rozdávaním rastie“, Tinkin úsmev a postoje určite všade navôkol rozdávajú radosť, chce pre všetkých len to najlepšie a často zo seba dáva 200%.
Aktivity našej Tinky: Letný tábor/4turnusy/ – tábory plné zábavy, ale taktiež aj náučných vecí, online aktivity na rôzne témy – sebarozvoj, duševné zdravie atď., stretká pre deti, lampiónový sprievod, online Mikuláš, šarkaniáda a taktiež pomoc kynologickému klubu pri organizácií výstavy psov + propagácia.
Tinka je hlboko zmýšľajúci človek, ktorý chce pre každého len to najlepšie, v mnohých veciach aj kritická. Rozdáva energiu a radosť všade navôkol, poháňa ľudí vpred v tom dobrom slova zmysle. Celému tímu dáva tvar a pevné základy. Vždy sa rada vracia do detských čias a najradšej pozoruje úsmevy detí, pri ktorých sa jej topí srdce. Post lídra obhajuje naozaj statočne a my všetci sme vďační, že taký skvelý človek ako ona existuje.
Naša obec Zubrohlava vyjadruje veľkú vďaku za to, že v nej máme takúto skvelú osobnosť. Obetovať sa pre iných vo svojom voľnom čase nie je samozrejmosť. Ona však v tom vidí zmysel pre lepšiu budúcnosť, obyčajnú ľudskosť, ktorá sa v dnešnej dobe často vytráca. A preto v jej aktivitách ju budeme naďalej podporovať.

Dorota Večereková

Aktuálna predsedkyňa neformálnej akčnej dobrovoľníckej skupiny Mladi za mesto v Dolnom Kubíne. Dorota Večereková je charizmatická a veľmi starostlivá líderka. Veľmi dbá na
zapojenie všetkých a nediskrimináciu. Skupina si ju spomedzi seba zvolila v demokratickým hlasovaním. V tom čase bola najmladšia a mala 14 rokov. Pod jej vedením skupina neustála rastie a aktuálne už má 28 členov z rôznych škôl v Dolnom Kubíne. Sami sa volajú parlament a tak ich volá aj náš pán primátor. S mestom majú aktívnu spoluprácu a dobré vzťahy. Stretávajú sa každý pondelok od 15:00 do 16:00 a niektorí až do 17:00. Stretnutia facilituje práve Dorotka ako predsedníčka a robí to veľmi dobre. Stále chodí viac ľudí. Stretávajú sa v budovej Obchodnej akadémie v neformálnej kuchynke STREDCO Coworking. Na posledných stretnutiach ich boli viac ako 20 členov. Atmosféra je aj vďaka Dorotke veľmi priateľská a pritom produktívna. Posledná akcia Helloweenska párty v telocvični Gymnázia mla viac ako 160 účastníkov z radov študentov – všetko bolo zorganizované pod Dorotkyním vedením.

Vlastná charakteristika:
Dorota Eva Večereková
– Študentka Gymnázia P.O.Hviezdoslava, kvinta, organizovala som s naším tímom viacero dobrovoľníckych aktivitách v rámci mesta, zúčastnila som sa 3 Erasmus+ výmen, z toho sme jednu organizovali u nás v Dolnom Kubíne toto leto, vystúpila som na viacerých konferenciách (Žilina, Brno), zúčastnila som sa aj viacerých vzdelávačiek (outdoor education, Sekcia pre mládež, NIVAM, Rada mládeže Žilinského kraja), taktiež som bola na poznávacích návštevách mládežníckych parlamentov v Bratislave a v Starej Ľubovni.

Anna Bereníková

Je žiačka 4.A triedy na Obchodnej akadémii Ružomberok. V škole dosahuje výborný prospech a aktívne sa zapája do vyučovania. Je aktívnou členkou Školského parlamentu pri OA Ružomberok a zároveň jeho podpredsedníčkou. Aktívne sa podieľala na zorganizovaní akcii organizovaných školou napr. Deň sv. Mikuláša, Vianočná nálada, Halloween, Deň Zeme a i. Žiačka sa v priebehu 3.a 4. ročníka zúčastnila zahraničnej odbornej praxe v Prahe. Okrem vyššie uvedeného je medzi spolužiakmi veľmi obľúbená.

Noemi Gareková

Noemi Gareková je veľmi milá a skromná študentka so srdcom na dlani. V škole dosahuje výborné študijné výsledky a popritom sa venuje dobročinným a charitatívnym aktivitám. Dobro, pokora a nezištná pomoc ľuďom sú jej prioritné hodnoty.
Počas štúdia v šk. roku 2020/2021 sa začala venovať popri škole dobrovoľníckej činnosti v organizácii Úsmev ako dar. Motto Úsmevu ako dar znie: Aby rodina zostala spolu. Úsmev ako dar je najstaršou a najväčšou mimovládnou organizáciou pôsobiacej v oblasti náhradnej starostlivosti, pomoci ohrozeným rodinám na Slovensku a pomoci obetiam trestných činov. Podporuje deti a mladých v centrách pre deti a rodiny (CDR – bývalé detské domovy), pomáha mladým po odchode z CDR. Pomáha rodinám v ťažkých životných situáciách, aby rodina ostala spolu.
Noemi sa zapojila do dobrovoľníckej nezištnej činnosti a navštevovala deti v CDR. Chodila im spríjemniť deň, vyčariť im úsmev a spoznať ich bližšie. Absolvovala aj mítingy s vedúcimi, od ktorých sa naučila, čo ju môže prekvapiť pri našej návšteve, ako s deťmi komunikovať a iné. K deťom sa snažila chodiť pravidelne každý druhý piatok hneď po škole. Navštevovala CDR v Beňovej Lehote. S deťmi sa učila, robila s nimi domáce úlohy a potom sa spolu hrali, chodili na prechádzky, oslavovali sviatky, venovali sa pečeniu, príprave dekorácií na Vianoce, komunikovali spolu, čo dostali v škole alebo zhodnotili, za čo sú vďační a v neposlednom rade sa začali spoločne učiť modlitby. Taktiež spolu spievali a hrali na rôznych hudobných nástrojoch, či len tak tancovali na rómske piesne. Počas sviatku sv. Mikuláša v našej škole zorganizovala pre deti z CDR zbierku sladkostí. Deťom tým urobili obrovskú radosť, keď si každý z nich našiel v topánke svoj balíček. Vždy sa tešili na spoločné stretnutia a počas týždňa jej deti písali, že sa na ňu tešia.
Po vypuknutí vojny na Ukrajine sa aktívne zapájala do charitatívnych zbierok na pomoc ukrajinským ľuďom (financie, oblečenie, potraviny, drogéria…) aj do akcie Kamión pre Charkov.
Počas šk. roka 2021/2022 sa zapojila do nezištnej dobrovoľníckej činnosti v rámci Charity, kde dochádzala každú druhú nedeľu.
Na základe hodnôt kresťanskej lásky k blížnemu a vedomia ľudskej dôstojnosti Spišská katolícka charita pomáha ľuďom, ktorí sa nemôžu sami o seba postarať, či už je to v dôsledku starnutia, fyzického alebo duševného handicapu alebo nepriaznivých sociálnych podmienok. Hlavným poslaním Spišskej katolíckej charity je poskytovať všeobecne prospešné služby všetkým ľuďom bez akéhokoľvek obmedzenia.
Noemi navštevovala Charitu, ktorá sa nachádza v Trstenej. Chcela spríjemniť a pomáhať starším ľudom, ktorých zdravotný stav už nie je bezproblémový. Svoju nedeľu začala rozdávaním jedla a neskôr kŕmením pacientov. Po raňajkách pomáhala veľmi milému personálu s výkonmi, ako napríklad polohovanie, hygienická starostlivosť či cvičenie. Po týchto aktivitách trávila čas chodením z izby do izby, kde sa zhovárala s klientmi. Po rozhovoroch sa všetci presunuli do kaplnky, kde sa zúčastnili svätej omše. Tieto nedele Noemi napĺňali hodnotami a šťastím.
Noemi Gareková sa riadi slovami Matky Terezy: „Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori, ale keby sme to nerobili, tá kvapka by tam chýbala.“ Je vzorom pre ostatných študentov a sme na ňu veľmi hrdí.
Je aktívnou účastníčkou projektu Monitoring zdravia, ktorý je zameraný na zdravotnú výchovu a výučbu prvej pomoci pre deti aj dospelých v ŽSK.
Ďalej je zapojená do projektu Dobrovoľníctvo, DofE a iné. V šk. roku 2021/2022 získala striebornú medailu DofE.
Taktiež je dobrovoľnou členkou Hasičského zboru v Liesku.
Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva 2022 bola 27. 10. 2022 Noemi Gareková ocenená predsedníčkou Žilinského samosprávneho kraja pani Ing. Erikou Jurinovou za úspechy a výsledky v oblasti výchovy a vzdelávania v kategórii mimoriadny čin ľudskosti.

Ján Hromádka

Janko je súčasťou našej školy, Gymnázia v Kysuckom Novom Meste. Je aktívny člen, predseda, školského parlamentu. Vytvára v našom školskom parlamente rodinnú atmosféru, podporuje aktivity školskej rady, ktoré aj organizuje. Jedná sa napríklad o rôzne charitatívne akcie, zbierky, verejné akcie, spieva pre verejné podujatia, reprezentuje školu. Veľa zmenil…Ak by mal byť niekto nominovaný, určite on. Cieľavedomý mladý muž, ktorý zabáva verejnosť, je oporou a dobrým priateľom.

Klaudia Lobodášová

Mestská polícia Čadca spolupracuje s dobrovoľníkmi v klube mládeže mestskej polície už od roku 2010. Stretli sme veľa skvelých a šikovných mladých ľudí, a s niektorými spolupracujeme dodnes. Kajka je však celkom iný dobrovoľník. Ak nie je chorá, vždy príde a pracuje. Je zapojená skoro vo všetkých našich projektoch a svoj voľný čas obetuje pre deti a mládež. Ale ideme po poriadku. Kajka je zapojená v projekte “ Šanca pre správne rozhodnutia“, kde žiakom prvého stupňa vysvetľuje škodlivosť cigariet na ľudské telo. V roku 2022 sme celkovo navštívili 4 základné školy v našom meste a realizovali aktivitu pre 103 žiakov. Ďalej Kajka lektoruje protidrogový vlak a to nielen v našom meste, ale po celom Slovensku. Len tento rok jej prešlo rukami viac ako 450 tínedžerov z celého Slovenska, ktorých učí zodpovednému správaniu . Kajka pracuje ako vedúci animátor voľného času všetkých animátorov klubu mládeže mestskej polície Čadca. Tento rok viedla dvojdňové školenie pre animátorov, nakoľko počas letných prázdnin sme pripravili vzdelávacie aktivity pre viac ako 150 žiakov. Taktiež bola ako hlavný animátor vzdelávacieho tábora “ Záchranárik“, pre 45 detí. V septembri tohto roku sa zapojila aj do medzinárodného projektu “ Zapni mozok“, v ktorom spolu s dospelými odborníkmi zo španielska, talianska a Cypru pomáha pri tvorbe nových vzdelávacích aktivít. Kajka vypomáha aj na dopravnom ihrisku, kde učí deti bezpečnému správaniu sa na ulici. Len v roku 2022 v mesiaci jún vypomohla nám s 242 žiakmi. Kajku dobrovoľníctvo a práca s deťmi, tak inšpirovala, že študuje na pedagogickej fakulte a chce sa stať pedagogickým psychológom, aby mohla naďalej pomáhať deťom. Aj napriek štúdiu stíha neskutočne veľa aktivít a celé leto naozaj obetuje na prácu s deťmi. Kajka je proste skvelá. Je prínosom a inšpiráciou pre všetkých mladých ľudí. Preferuje zdravý životný štýl a v prevencii pôsobí vo svojej prirodzenej rovesníckej skupine ako vzor. Snaží sa ukázať rovesníkom, aké správanie je zdravé a normálne. Učí deti vyhnúť sa nepríjemným situáciám, ktoré im pripraví život.

Marianna Zahradníková

Predstavujem Vám žiačku tretieho ročníka na Strednej zdravotníckej škole v Liptovskom Mikuláši. Študuje v odbore praktická sestra. Od začiatku štúdia prekypuje nadšením a zápalom pre aktívny život mladých ľudí. Hlavnú časť jej aktívnej práce tvorí práca v školskom parlamente. Už druhý rok bola hlavnou organizátorkou Festivalu ľudskosti – pomoc bezdomovcom i vyplnenie voľného času rómskej detskej komunite. Bola súčasťou tímu pri realizovaní Fašiangov na škole, valentínskej pošty, teambuildingových aktivít, imatrikulácií, privítaní nového roka, lúčení sa so štvrtákmi. Pripravovala i kvíz pre učiteľov pri príležitosti Dňa učiteľov. Zriadila instagram školského parlamentu, o ktorý sa vzorne stará. Prispieva do školského časopisu Zóna ZET. Má i literárneho ducha, reprezentovala školu i v krajskej súťaži Hviezdoslavov Kubín, kde získala 3. miesto.
Vie, že vzdelávanie je potrebné a dôležité, preto sa aktívne zúčastňuje i vzdelávania z RMŽK. Má i osvedčenie Líder školského parlamentu. Vie sa vyjadrovať k rôznym témam, ktoré mladých trápia, riešiť problémy asertívne a hlavne pozerať na to všetko s otvoreným srdcom. Učitelia i spolužiaci ju vnímajú ako aktívnu mladú slečnu, ktorá sa v živote vie správne postaviť k problémom, riešiť ich a i chorý pacient vidí jej dobré „srdiečko“. Má empatický vzťah ku chorému, k jeho rodine. Profesionálnym i ľudským správaním pozitívne vplýva na ostatných.

Mária Janolová

Mária je dobrovoľníčka plná radosti, nápadov a blízkosti k ľuďom. Mária je od apríla 2022 vedúcou oblastného centra Tvrdošín v organizácii eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Má na starosti koordináciu aktivít eRka medzi 7 farnosťami v okrese Tvrdošín. Organizuje osobné stretnutia, kde dobrovoľníci zažívajú vzájomné výmeny nápadov na aktivity s deťmi ale aj povzbudenie či formáciu. Po pandémii sa jej podarilo zorganizovať už niekoľko stretnutí aj detský karneval pre 150 detí a rodičov.
Mária začala svoje dobrovoľníctvo v spoločenstve detí v eRku v Tvrdošíne, ktorému sa venuje už 5 rokov (od svojich 15 rokov). Vytrvalosťou, spoluprácou ale aj nespútanou kreativitou zaujala deti, mladých aj rodičov. Neodradili ju ani prekážky počas pandémie, kedy pripravovala online stretká s deťmi či online karneval. Vo farnosti pomáha aj na táboroch, detských svätých omšiach a slávnostiach prvého svätého prijímania, koledovaní Dobrej noviny, farských dňoch a … všade, kde sú deti, ktoré má neskutočne rada.
Ako skúsená vedúca stretka zaúčala nových animátorov v Tvrdošíne a teraz pokračuje v ich motivácii v oblastnom centre Tvrdošín. Vzdelávanie berie sama vážne a okrem Základného kurzu (týždňové vzdelávanie) absolvovala aj dobrovoľnícku univerzitu eRka (ročný program) a ďalšie. Odvážne sa vydala s eRkom aj na zahraničné výmeny (apríl 2022 – Belgicko), odkiaľ priniesla kopec nových hier a ešte väčší zápal pre prácu s mladými ľuďmi.
Jej dobrovoľnícke úsilie sa počíta už na tisícky hodín. Mária začala v roku 2022 študovať VŠ v Bratislave a angažuje sa aj na novom mieste – začala dobrovoľnícky pracovať v sociálnej oblasti (s bezdomovcami).
Mária tvorí nerozlučnú usmiatu dvojicu s jej maminou Aďou, ktorá jej pomáha pri rôznych aktivitách. Teraz je však už častejšie v obklopení mladých dobrovoľníkov, pre ktorých sa stáva vzorom.

Mária Šurabová

Majka je veľmi usmievavá, zodpovedná a najmä ochotná mladá žena so srdcom na správnom mieste. Ako 14 ročná sa pridala medzi pomocných animátorov na stretkách pre deti a odvtedy je dobrovoľníčkou v eRko – HKSD už dovedna 6 rokov.
Cesta animátorky pokračovala v službe vedúcej tábora, vedenie pravidelných stretnutí detí v jej rodnej farnosti, koledovaní, spolupráce s mestom Považská Bystrica na detskom rozprávkovom festivale posledné 3 roky aj ako zodpovednej osoby za farnosť. Svoje skúsenosti s koordinovaním dobrovoľníkov vo farnosti sa rozhodla ďalej odovzdávať a napredovať vo svojom dobrovoľníctve kde participuje na rôznych vzdelávaniach. Už niekoľko rokov ako lektorka vzdeláva aj ďalších mladých dobrovoľníkov v eRku.
Pre jej nehasnúcu túžbu po pomoci a dobrosrdečnosť, ktorú rozdáva druhým si ju vážia aj jej priateľky z UPC, ktoré navštevuje popri štúdiu pedagogiky.
Aktuálne prijala v eRku službu vedúcej oblastného centra Považská Bystrica, ktoré je súčasťou územia Žilina v organizácii eRko aby podporovala a koordinovala 10tky vedúcich v meste Považská Bystrica, Bytča a v okolitých obciach. Prajeme Majke, aby jej odhodlanie pre šírenie pozitívnych hodnôt vydržalo ešte dlho.