0003

Martin Šturek

Kategória : Neformálne vzdelávanie detí a mládeže, Ocenení 2011 | Rok :

Martin Šturek je človek, ktorý má veľké srdce. Pracuje ako dobrovoľník v organizácii DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže . Niekoľko rokov tu  učil chlapcov hrať na gitare a často nezištne pomáhal pri…

foto_1

Marek Šubjak

Kategória : Ocenení 2011, Rôznorodý rozvoj detí a mládeže | Rok :

Marek Šubjak je dobrovoľníkom v nízkoprahovom klube Oravského centra mládeže v Trstenej. Tu sa pravidelne stretáva s deťmi a mladými ľuďmi mesta, kde pre nich vytvára program a trávi s nimi svoj voľný čas. Vedie záujmové…

IMG_0744

Simona Obšivanová

Kategória : Kultúrny rozvoj detí a mládeže, Ocenení 2011 | Rok :

Simona Obšivanová má mnoho darov, ktoré rozvíja v mnohých oblastiach ako dobrovoľníčka. Je študentkou Gymnázia sv. Františka z Assisi v Žiline, kde aktívne vedie aj žiacku školskú radu. Simona je mimoriadne obdarovaný človek…

IMG_0894

Janka Briššáková

Kategória : Ocenení 2011, Rozvoj sociálneho cítenia detí a mládeže | Rok :

Janka Briššáková je dobrovoľníčkou občianskeho združenia Návrat 9 rokov. Jej dobrovoľnícka činnosť sa vyvíjala počas tohto obdobia od vytvárania voľnočasového programu pre deti na Klube náhradných rodín na Orave, cez…

Marta Janoťáková

Kategória : Ocenení 2011, Rozvoj mládežníckej organizácie | Rok :

Marta Janoťáková prišla do oblastného centra eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev deti v Námestove ako blesk z jasného neba. Po odchode osoby zodpovednej za  mládež v  Zakamennom sa ujala vedenia mládeže ona…

IMG_0753

Marianna Barbořáková

Kategória : Kultúrny rozvoj detí a mládeže, Ocenení 2011 | Rok :

Marianna Barbořáková vyrástla v detskom folklórnom zbore Stavbárik, kde od svojich 5 rokov tancovala. V súčasnosti je už v Stavbári, no popri svojej práci je dobrovoľníčkou v Stavbáriku. Každý týždeň sa už niekoľko rokov…

IMG_0763a

Marianna Kolejáková

Kategória : Ocenení 2011, Rozvoj mládežníckej organizácie | Rok :

Marianna Kolejáková je mladá dobrovoľníčka, ktorá svoje dobrovoľníctvo rozvíja len 4 roky, no robí to veľmi horlivo. Aktívne a svedomite sa zapája  do projektov sociálnej starostlivosti v organizácií OZ Misia mladých v Tvrdošíne….

IMG_0763

Helena Ristvejová

Kategória : Ocenení 2011, Rozvoj mládežníckej organizácie | Rok :

Helena Ristvejová  je zakladateľkou neziskovej organizácie Informačného centra mladých v Martine, ktorá vznikla v roku 1998. Od jej vzniku až do apríla 2006 tu pracovala ako dobrovoľníčka, bola autorkou desiatok úspešne …

0002

Timotej Máhrik

Kategória : Ocenení 2011, Rozvoj mládežníckej organizácie | Rok :

Timotej Máhrik ako dobrovoľník pracuje v Občianskom združení Stopy v Žiline od jeho založení v r. 2005. Od začiatku je plne zapojený do všetkých zložiek činností združenia. Je členom mládežníckej kapely noXcuse, od…

IMG_0737

Karin Grobarčíková

Kategória : Ocenení 2011, Rozvoj neformálnej skupiny | Rok :

Karin Grobarčíková ako dobrovoľníčka tretí rokov pôsobí v žiackej školskej rade pri Spojenej škole v Námestove. Vo svojej práci stmeľuje ľudí v kolektív a svojimi nápadmi, elánom dokázala zo žiackej školskej rady vytvoriť skupinu…