web_maria_rusnakova

Mária Rusnáková (Oravská Jasenica) – nominovaná

Kategória : Ocenení 2015, Verné srdce | Rok :

Majka je osoba, ktorá venovala eRku veľmi veľa – 13 rokov ako animátor pre deti a mladých, z toho 8 rokov ako vedúca oblasti Námestovo. Jej práca spočívala v riadení  eRka v 15…

web_Tlaciarne_Kubik

Tlačiareň Kubík, s.r.o. (Námestovo) – víťaz kategórie

Kategória : Ocenení 2015, Srdce na správnom mieste | Rok :

Tlačiareň Kubík je tlačiareň, ktorá podporuje činnosti detí a mladých ľudí v Žilinskom kraji  rôznymi formami napr.: bezplatným alebo zľavneným poskytovaním svojich služieb pre  mládežnícke organizácie a školy. Vďaka ich ústretovosti môžu…

web_Kamil_Nemcik_GSA

Gymnázium sv. Andreja, Ružomberok – nominované

Kategória : Ocenení 2015, Srdce na správnom mieste | Rok :

Gymnázium sv. Andreja je škola, ktorá je veľmi otvorená pre spoluprácu s inými organizáciami (občianskymi združeniami, hnutiami), ktoré pracujú na dobrovoľníckej báze. Už niekoľko rokov sa v budove školy organizujú stretnutia zodpovedných…

web_Vladimir_Simiak_Beneficny_koncert_deti_detom

Benefičný koncert „Deti deťom“ – víťaz kategórie

Kategória : Ocenení 2015, Projekt so srdcom | Rok :

Pod projektom s názvom „Deti deťom“, ktorý funguje pravidelne už od roku 2009, sa skrýva skupinka mladých ľudí a detí, ktorú vedie mladý dobrovoľník Vladimír Šimjak. Skupine mladých a detí nie je ľahostajný…

web_Dominik_Hrinik_Cesta_mladeze_k_zdravemu_zivotnemu_stylu

Cesta mládeže k zdravému životnému štýlu (Žilina) – nominovaný

Kategória : Ocenení 2015, Projekt so srdcom | Rok :

Pod záštitou občianskeho združenia Workout Team Žilina bol spoločne vytvorený projekt, cieľom ktoré bolo vytvoriť niečo špecifické a niečo čo v Žiline chýba a mladí to potrebujú – workoutové ihriská. V parku Ľ. Štúra…

web_Studenti_pomozu_zlepsit_vzdelavanie

Študenti pomôžu zlepšiť vzdelávanie (Kysucké Nové Mesto) – nominovaný

Kategória : Ocenení 2015, Projekt so srdcom | Rok :

Do projektu Študenti pomôžu zlepšiť vzdelávanie sa zapojili žiaci a učitelia z odboru Logistika v Spojenej škole v Kysuckom Novom Meste. Projekt bol zameraný na inovovanie vzdelávacích aktivít na školách…

potociar

Ľubomír Potočiar, In Memoriam

Kategória : Celoživotné dobrovoľnícke dielo, Ocenení 2012 | Rok :

Ľubo od svojich 15- tich rokov, až do náhlej smrti veľmi aktívne pôsobil v oblasti aktivít s kresťanskou mládežou. Bol známou osobnosťou v celej oblasti Kysúc, pretože snáď nebolo regionálneho…

selian

Pavol Šelian

Kategória : Dlhoročná dobrovoľnícka práca, Ocenení 2012 | Rok :

Pavol je mužom s netradičným spôsobom dobrovoľníctva.  Od svojej mladosti prikladal svoje k ruky všade tam, kde bolo potrebné niečo opraviť, vybudovať, postaviť. Spolu s kamarátmi so strednej školy pomáhal pri dielach Saleziánov…

zavodska

Renáta Závodská

Kategória : Dlhoročná dobrovoľnícka práca, Ocenení 2012 | Rok :

Renátka je tichá, skromná, obetavá a kamarátska osoba, ktorá nevie povedať slovo „nie“. Napriek tomu, že aj v profesionálnom živote je pedagóg, za takmer 30 rokov spolupráce neodmietla deti zo Stavbárika a vždy…

pisarcikova

Katarína Pisarčíková

Kategória : Dlhoročná dobrovoľnícka práca, Ocenení 2012 | Rok :

Katka je  žena, ktorá nežije svoj život uzavretá do seba. S dobrovoľníctvom pre viacerými  rokmi začala ako misijná dobrovoľníčka v Rusku, ktoré ju oslovilo na celý život. Keď prišla na Oravu za…